Pěvecký sbor Gaudium

20.05.2024

je sborem Základní umělecké školy Kladno, Moskevská. V současné době navštěvuje tento komorní, neprofesionální sbor 23 členů. Věkové i profesní složení sboru je velmi pestré (členové jsou ve věkovém rozmezí od 14 do 59 let, vedle studentů školy, sbor navštěvují její bývalí žáci absolvující především pěvecký obor, dále pak dospělí nejrůznějších profesí - zdravotní sestry, sekretářky, učitelé, manageři apod. s potřebnými hudebními a pěveckými předpoklady a zájmem o sborový zpěv). V kmenovém repertoáru sboru Gaudia najdeme nejen skladby nejrůznějších stylů (od renesance, klasicismu, romantismu až po hudbu současných skladatelů), ale i žánrů (vedle hudby vážné jsou to skladby folklórní, jazzové, úpravy písní Jaroslava Ježka, anglické písně, spirituály a jiné ). Historie založení sboru sahá do r. 1957, kdy profesorka Růžena Tomášková, učitelka bývalé LŠU v Kladně, zakládá ženský sbor.

V roce 1990 se vedení sboru ujal její syn, Pavel Tomáško. Sbor se mění ve smíšený, což umožňuje obohacení ve výběru repertoáru i v celkové barevnosti zvuku sboru.

Současným sbormistrem je od r. 2007 paní Mgr. Lenka Kubínová, bývalá žákyně zakladatelky sboru profesorky Růženy Tomáškové, absolventka PFUK v Praze oboru Hudební výchova - sbormistrovství. Sbor pravidelně vystupuje na akcích školy, pořádá koncerty v Kladně a okolí. Zúčastnil se adventních koncertů pořádaných Středočeským krajem v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, má za sebou sedm zájezdů do Francie ( partnerské město Vitry ), koncertní zájezd do Brém a Meinzu.