O DNI HUDBY

Evropský den hudby

  • Svátek hudby - svátek muzikantů - byl vyhlášen ministrem kultury Francouzské republiky Jacque Langem v roce 1982. K tomuto kroku ho vedla nespokojenost s trávením volného času mladou generací, která čím dál více zaujímala roli pasivního pozorovatele, nikoli aktivního účastníka uměleckého tvůrčího procesu. Svátek hudby byl pojat jako hudební happening, jehož hlavní scénou jsou městské ulice, náměstí, parky, zahrady a další veřejnosti volně přístupné prostory.
  • Svátek hudby se poprvé začal rozvíjet na evropské úrovni u příležitosti Evropského roku hudby 1985.
  • Od roku 1995 se vždy 21. června sdružují veřejnoprávní i soukromé instituce ke společnému pořádání Evropského dne hudby. Snahou tohoto celoevropského kulturního počinu je zlepšit povědomí o umělecké úrovni v každém ze států a rozvinout výměny v hudební oblasti mezi členy Evropské Unie a dalších evropských států.

DEN HUDBY Kladno

Od vzniku akce po současnost

  • Na Kladně se první ročník akce uskutečnil v červnu 2014, kdy proběhl během dopoledne a odpoledne dvouhodinový koncertní blok. Jako pódium byl využit prostor vyvýšené pergoly umístěné přímo v zahradě základní školy Kladno, Moskevská. Ozvučení akce se provádělo vlastními silami.
  • V roce 2015 proběhl Den hudby již jako projektový den, do kterého se zapojila celá škola. Během dopoledne měli všichni žáci naplánované projekce v učebnách s interaktivními tabulemi a střídavě absolvovali program venku. Původní dva bloky časově narostly na cca dvojnásobek původního času.
  • V roce 2018 jsme oslavili pětileté výročí akce. Program dne narostl na časové maximum. Začínal v 8 hodin ráno a končil po osmé hodině večer. Během dne se na pódiu v 30ti minutových blocích vystřídalo na 350 účinkujících. Každý návštěvník si z pestrého programu mohl najít to, co mu bylo nejbližší. Ve stejném roce se také ustálil název akce na "Den hudby Kladno" a zařadil se do kategorie "hudební festival". Festival dostal novou, jednotnou grafickou podobu, měl profesionální zvučení, organizační tým, zázemí pro účinkující, občerstvení pro veřejnost a kryté hlediště pro případ nepříznivého počasí. Propagace probíhala prostřednictvím plakátů, reklam v časopisech a profilů akce na sociálních sítích.
  • Díky dlouhodobé podpoře Základní školy Kladno Moskevská, Základní umělecké školy Kladno, Moskevská a městu Kladnu je v současné době festival považován za tradiční, kvalitní kulturní akci, která se těší mezi lidmi velké oblibě.
  • V roce 2024 festival oslaví 10. výročí.